Nytorget 6 | Kvarterskrog & Barservering i Stockholm

kvarterskrog & barservering

i baren på nytorget 6

Med en skön blandning av klassiska och nykomponerade cocktails tillgodoser vi de flestas törst. Välkommen till oss i baren!

N6 COCKTAILS*

Yummy Lumumba (hot)
rum, chocolate, nutella, marsmallows

Cream Pine Tree Fizz
gin, pine syrup, lemon juice, club soda

Navidad en Mexico
tequila, cocoa liqueur, cloves, orange

Adam’s Apple
calvados, orange liqueur, lime juice, apple cider, bitters

Toddy (hot)
tequila, cloudy apple, agave syrup, cinnamon, bitters

Northern Sangria
brandy, banyuls, orange, lemonade, fruits

Cajsa Wargtass
gin, pomegranate, elderflower, lemon juice, bitters

Normandies Lemonade (non-alc)
lime juice, honey syrup, ginger juice, apple cider

*Premiär för nya drinklistan sker 16 juli